کتاب ,محیط زیست ,کتاب نظریه

- تحلیل فضایی روابط شهر و روستا ، 94/3/1 ، فصول 6 ، 7 و 8 از کتاب نظریه های شهر و پیرامون و مقاله اول از کتاب روابط و پیوندهای شهر و روستا 

 -  جغرافیای رابطه  شهر و روستا در ایران ، 94/3/1  ، تا آخر فصل 5 ( ص 176) کتاب نظریه های شهر و پیرامون

- برنامه ریزی محیط زیست ، 94/2/31 ، تا آخر فصل 5 ( ص 121 ) کتاب مجموعه مباحث و روش های شهرسازی – محیط زیست

- سیاستهای توسعه مسکن ،94/2/31 ، کل گزارش طرح جامع مسکن ( سند راهبردی – اجرایی)  

منبع اصلی مطلب : اترک
برچسب ها : کتاب ,محیط زیست ,کتاب نظریه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تاریخ آزمون های میان ترم